برگزاری جشن اسفندگان در تالار فیروز بهرام با برنامه ریزی سازمان زنان زرتشتی تهران

برگزاری جشن اسفندگان در تالار فیروز بهرام با برنامه ریزی سازمان زنان زرتشتی تهران

به روز سپندارمزد از ماه اسفند هر سال جشنی برپا می شود تا به جایگاه ارزشمند زن و بانوی زندگی در فرهنگ ایرانی احترام گذاشته شود. 
در بدو ورود به تالار فیروز بهرام دوشیزگان و بانوانی به نمایندگی از سازمان زنان زرتشتی با هدیه آینه و گلاب وشیرینی به استقبال همکیشان می آمدند و شاخه ای گل به دست آنان می دادند تا این روز را خجسته بدارند. 
خوشامد گویی خانم مهربانی سرنشین سازمان زنان و برنامه های شاد از بانوان زرتشتی و تقدیر از بانوانی که با رسیدن به درجه بالای هنر و دانش و ورزش سر آمد بودند از برنامه های جشن اسفندگان بود. 
نماینده زرتشتیان در این برنامه که با حضور همکیشان زیادی در تالار فیروز بهرام برگزار شد با سخنان خود به جایگاه زنان در فرهنگ ایران باستان اشاره کردند ایشان با اشاره به سرود "ینگه هاتام" از اوستا گفتند:در فرهنگ دینی این سرزمین بین زنان و مردان تفاوتی وجود نداشته و برتری هر یک از آنان تنها در انجام کار نیک بیشتری بوده است. 
آقای نیکنام با اشاره به زنان نام آور در داستان های شاهنامه فردوسی به بانوگشسب دختر رستم زال اشاره کردند که در بیشتر نبرد ها با دشمنان همراه با برادرش فرامرز مبارزه کرده است و از گردآفرید یاد کردند که به هنگام ورود سهراب به ایران برای یافتن پدر، با لباس رزم از دژ خارج شده و سوار بر اسب به سوی سهراب می رود وبه هنگام نبرد گیسوی او از زیر کلاهخود خارج می شود و زن بودن او مشخص می گردد و فردوسی در این مورد از زبان سهراب می گوید: 
زنانشان چنین اند ایرانیان/چگونه اند گردان و رزم آوران 
موبد نیکنام با ترجمه واژه سپنته آرمئتی که به معنی عشق پاک و مقدس می باشد به ویژگی فرهنگ ایرانی اشاره کردند که با داشتن مناسبت های ویژه مانند جشن اسفندگان می تواند جوانان ایرانی را از تهاجم فرهنگی نجات دهد زیرا پسران و دختران ما به انگیزه هایی نیاز دارند که احساس و علاقه خود را بروز دهند به همین روی به تازگی روز والنتاین را که در فرهنگ ایرانی جایگاهی ندارد برگزیده اند. 
برنامه بزرگداشت روز عشق و روز مادر با بیان داستانی از شاهنامه فردوسی که توسط دوشیزه هنرمند زرتشتی پریا ماوندی اجرا شد و بخش هایی از خنیا گری با هنرمندان همکیش پایان یافت