برگزاری جشن اسفندگان، روز بزرگداشت مادران و زنان، روز پاسداشت فروتنی و عشق پاك

برگزاری جشن اسفندگان، روز بزرگداشت مادران و زنان، روز پاسداشت فروتنی و عشق پاك

جشن اسفندگان با برنامه‌ریزی سازمان زنان زرتشتی تهران به روز اسفند از ماه اسفند برگزار شد دكتر نیكنام در این گردهم‌آیی كه با حضور بانوان و خانوادهـای زرتشتی در تالار خسروی تهران برپا شد ه بودشركت كردند و در بخشی از سخنان خود به جایگاه ارزشمند بانوان در گسترش وپویایی فرهنگ زرتشتی اشاره داشتند و با توجه به معنی واژه سپنته آرمئتی كه آرمان مقدس و عشق پاك معنی دارد به روز عشق كه در كشورهای دیگر والنتاین معروف شده و چه تبلیغی برای آن می شود اشاره و بیان كرد ند در فرهنگ ایرانی با داشتن پیشینه زیبا و ارزشمند سنت ها و باورها بهتر است به آداب و رسوم گذشته خود بیشتر توجه داشته باشیم و با برپایی جشن ها آنها را گرامی بداریم ، پس از آن دوبانوی معرفی شده سازمان زنان زرتشتی تهران، خانم ها گوهر بهمردی از سازمان فروهر كه سال های زیادی از عمر و توان خود را در این نهاد زرتشتی با جوانان همكاری داشته است و در تمام امور به ویژه ورزش و هنر آنان را یاری رسانده است و بانو خدابخش مندگاری كشاورز نمونه ایرانی كه سال ها پیش به دلیل پشتكار و همت و ابتكار ویژه خود در بخش كشاورزی از سوی وزارت كشاورزی مورد تقدیر قرار گرفته بود و فیلمی از فعالیت كشاورزی او در رسانه ها به نمایش درآمده بود، توسط آقای نیكنام مورد تقدیر قرار دادند،گوهر خانم در گفتگوی کوتاهی خاطره ها را تعریف کرد و بانو نیز گفت همچنان در روستای مزرعه كلانتر میبد كشاورزی دارد و هر بامداد از روستای حسن آباد كه حدود 15 كیلومتر با مزرعه او فاصله دارد به كشاورزی می رود و تا شامگاه تمام امور كشاورزی خود را سرپرستی و انجام می دهد . بانو مندگاری در سخنان كوتاهی از كار خود تعریف كرد و خوشحال بود كه در طبیعت زندگی می كند، بدنی سالم و روانی شاد دارد.