برگزاری بیست وهفتمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان زرتشتی در تهران

برگزاری بیست وهفتمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان زرتشتی در تهران

به یاد جان باختگان زرتشتی در راه ارزش های نیک انسانی در ایران با برنامه ریزی و تلاش دانشجویان زرتشتی در کانون دانشجویان این جام آغاز گردید . 
برنامه همچون سالهای گذشته در مجموعه ورزشی ،فرهنگی مارکار تهران پارس در زمان 5 روز برگزار خواهد شد ، ورزشکارانی که از شهر های زرتشتی نشین سراسر کشور به این پیکار آمده اند در رشته های فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، بدمینتون ، تنیس روی میز ، دوچرخه سواری ، دو ومیدانی ، شنا وشترنج رقابت خواهند کرد . 
امسال با حضوری گسترده تراز سال پیش 163 نفراز ورزشکاران را دختران و559 نفر را پسران تشکیل داده اند . با حضور گسترده همکیشان که از پسین امروز به مار کار تهرانپارس آمده بودند جام ورزشی از ساعت 7 آغاز به کار کرد برنامه ها با حضور جمعی از خانواده های جانباختگان زرتشتی ، نماینده زرتشتیان در مجلس ، رییس واعضایی از انجمن زرتشتیان تهران وهمکیشان آغاز گردید. پس از سرایش بند هایی از گات ها، با حرکت نمادین قاب عکس های یادمان جانباختگان زرتشتی در میدان به حرکت آمده ودر جایگاه قرار گرفت . 
سپس از آقای نیکنام برای سخنرانی دعوت به عمل آمد که در بخش هایی از گفتمان خود با باشندگان به ویژه جوانان به اهمییت برگزاری جام های ورزشی اشاره کرده و گفتند : هر سال این جمع با ارزش با حضور پیکار گران در تهران برپا می شود و باید از کانون دانشجویان که با تلاش خود بر نامه های فراوان و مفیدی را برای جامعه برنامه ریزی و اجرا می کنند سپاسگزاری کرد . نماینده زرتشتیان ادامه دادند هدف از پیکار ورزشی جوانان زرتشتی سراسر کشور تنها کسب جام های یادبود نیست بلکه آشنایی ها وهمدلی هایی که بین جامعه به وجود خواهد آمد از ارزش بالاتری برخوردار است ، ایشان یاد جانباختگان را گرامی داشته و از تلاش نهاد های زرتشتی به ویژه انجمن زرتشتیان تهران که کارنامه درخشانی در گردش 40 داشته است سپاسگزاری کردند که به فکر جامعه به ویژه جوانان زرتشتی بوده اندو برخی از ابتکارهای آنان را از جمله دایر کردن کمیسیون جوانان در انجمن برای بررسی ورسیدگی به نیاز های آنان را دارای اهمیت دانستند . 
برنامه ها با هنر نمایی کاراته کاران نابینا از کانون کاراته پارسیان و هنر نمایی خردسالان زرتشتی با حرکات ورزش باستانی که از مهد کودک پرورش آمده بودند ادامه یافت که با تشویق همکیشان روبرو شد . 
آقای دانشمند رییس انجمن زرتشتیان تهران نیز در سخنانی به برخی از فعالیت های انجمن اشاره کردند و رامین بامسی دبیر کانون دانشجویان نیز اشاره به برنامه های کانون و برگزاری پیکار های ورزشی امسال داشتند. 
مشعل فروغمند جام جانباختگان را خانم گلرخ مهری ، همسر جان باخته داریوش رستم شهزادی در پیرامون میدان به حرکت در آوردند ،ایشان از زمان شهادت همسر خود بر روی صندلی چرخدار حرکت می کنندویاری گر فرزند خود یگانه یادگار داریوش شهزادی می باشند. 

عکس های جام جانباختگان در گالری تصاویر