برگزاری انتخابات گردش 41 هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

برگزاری انتخابات گردش 41 هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

با برنامه ریزی انجمن زرتشتیان تهران گردش 40 که فعالیت پروانه آنان تا روز 28 /1/1387 اعتبار خواهد داشت،انتخاباتی زود رس برپا گردید تا در زمانی کافی اعضای برگزیده گردش جدید،اعتبار نامه و پروانه فعالیت خود را از کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور دریافت کنند. 
به دنبال آگهی دعوت برای ثبت نام در انجمن از ماه پیش تاکنون نزدیک به 70 نفر برای عضویت در هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران ثبت نام کردند،تفاوت سنی آنان از 30 تا 75 سال است و بسیاری از کاندیداها دارای مدارک بالای دانشگاهی میباشند.در روز 23 آبان ماه با حضور همکیشان در تالار دبیرستان فیروز بهرام آنان به معرفی خود و سابقه فعالیت اجتمایی خویش اشاره کردند و به دعوت دو هفته نامه امرداد نیز برخی از آنان فردای آن روز به پرسش های یکسانی که توسط دست اندر کاران این نشریه مطرح شده بود در حضور باشندگان پاسخ دادند. 
از ساعت 9 بامداد روز 25 آبان ماه با حضور آقای محمد زاده نماینده وزارت کشور انتخابات گردش 40 در تالار خسروی آغاز گردید و اعضای هیات نظارت بر انتخابات برگزیده شدند و پس از آن رای گیری آغاز گردید. 
انتخابات امسال با حضور گسترده همکیشان روبرو شد به طوری که از ورودی آدریان تهران تا تالار ایرج که محل رای گیری بود همکیشان در دو ردیف و بیشتر ایستاده بودند و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند.نماینده زرتشتیان نیز در پسین روز انتخابات در کنار همکیشان رای خود را به صندوق انداخت.این رای گیری تا ساعت 30/5 پسین ادامه داشت و در پایان شمارش آرا که تا ساعت 1 بامداد به طول کشید اسامی 21 نفر از اعضای برگزیده برای انجمن از گردش41 معرفی شدند و برابر قانون انتخابات هیات نظارت تا 1 هفته منتظر دریافت اعتراض ها می باشند.