برپایی نمایشگاه سفره های نوروزی و نماد های آن در تالار خسروی تهران

برپایی نمایشگاه سفره های نوروزی و نماد های آن در تالار خسروی تهران

با برنامه ریزی کمسیون آموزش و فرهنگی به پیشنهاد پریسا کاویانی و همکاری انجمن زرتشتیان تهران از ساعت 10 بامداد تا 2 پس از نیمروز روز اهنود در تالار خسروی تهران سفره های نوروزی به نمایش گذاشته شد. 
آگهی ابتکار این برنامه پس از جشن سده امسال به همکیشان داده شده بود و هشت نفر از بانوان هنرمند زرتشتی پیشنهاد برپایی سفره های نوروزی را به انجمن فرستاده بودند و میز هایی در اختیار آنان قرار داده شده بود تا نماد های سنتی و خوراکی های ویژه سفره نوروزی را بر آن چیدمان کنند.سبزه،شیرینی،هفت چیدنی در سینی،نوشته های کهن دینی،آینه و گلاب دان،عود و کندر و سکه با جام های قدیمی زینت بخش بیشترسفره هایی بود که بانوان با گستردن آن با پیشواز نوروز رفته بودند در این نمایشگاه که نزدیک 500 نفر از همکیشان از آن بازدید کردند نماینده زرتشتیان نیز شرکت کردند و همراه با بازدید از سفره ها به تشویق بانوان در برپایی این گونه نمایشگاه ها پرداختند،هدایایی به برپا کنندگان سفره ها به ویژه سفره نوروزی خانم خنیده که با نظر خواهی از بازدید کنندگان و داوران در رتبه بهتری قرار داشت از سوی انجمن زرتشتیان تهران پیشکش گردید.