برپایی ششمین همایش انجمن ها و نهاد های زرتشتی سراسر کشور در کرمان

برپایی ششمین همایش انجمن ها و نهاد های زرتشتی سراسر کشور در کرمان

با برنامه ریزی انجمن زرتشتیان کرمان و جوانان این شهر ششمین همایش نهاد های زرتشتی به مدت 2 روز در این شهر برگزار شد. 
در روز نخست این همایش همراه با اجرای سرود های ورهرام یشت توسط موبدان، آیین هزاره این یشت پس از سال ها به ابتکار انجمن زرتشتیان کرمان صورت گرفت سپس سخنگوی انجمن زرتشتیان کرمان به برنامه های ششمین همایش اشاره کرد که نخستین بند آن که به انجمن ها ارسال شده بود سپاسگزاری از عملکرد نماینده زرتشتیان بود و پس از آن به دیگر برنامه های ششمین همایش اشاره کردند و پس از آن با خوراکی های سنتی و آش ویژه از همکیشان پذیرایی گردید. در بامداد روز دوم همایش نخست با حضور همکیشانی که به آتشکده کرمان آمده بودند موبدان نیکنام و فروهری با سرایش آبان یشت در کنار آب آدریان ،خواستار بارش باران بیشتری در سال وپایان خشکسالی در ایران شدند. 
سپس در تالار آدریان کرمان برنامه های ششمین همایش ادامه یافت.نخست مهندس سیروس فروهری ، سرنشین انجمن زرتشتیان کرمان پس از سپاسگزاری از حضور نمایندگان انجمن ها در این همایش که از آغاز دوره نمایندگی آقای نیکنام شکل گرفته است به دستور جلسه همایش ششم اشاره کردند از جمله خواستار بررسی چگونگی تقسیم بودجه دولتی در سال گذشته شدند. 
رییس جلسه همایش را دو تن از همکیشان کرمان به عهده داشتند و هر یک از نمایندگان نهاد ها زمانی برای بیان دیدگاه خود داشتند که به نوبت سخنرانی کردند. 
پیش از سخنان هریک از نمایندگان نهادها ، آقای نیکنام به گزارش فعالیت خود در زمان باقیمانده در هفتمین دوره نمایندگی مجلس اشاره کردند و چگونگی پرداخت بودجه از طرف وزارت کشور را شرح دادند.ایشان افزودند در سال های پیش با برنامه ریزی و تقسیم نامه ای از طرف نمایندگان اقلیت ها بودجه تقسیم شد و گله مندی کمتری به وجود آمد ولی امسال کارشناسان اقلیت ها در وزارت کشور پس از دریافت نیازهای نهاد ها اقدام به تقسیم آن کردند که سبب نا خشنودی برخی از نهاد ها گردید البته من با تذکری که به وزیر کشور دادم این موضوع را اعتراض کردم زیرا در این دوره از ارسال بودجه برخی از نهاد ها مانند انجمن زرتشتیان اهواز و زاهدان، انجمن هایی از استان یزد، سازمان فروهر، هفته نامه امرداد بی دلیل مبلغی از بودجه را دریافت نکرده اند. 
در بخشهای بعدی هر یک از نمایندگان انجمن ها از جمله انجمن موبدان ، انجمن زرتشتیان تهران و شهر های اهواز، شیراز، کرج، زاهدان، سازمان های فروهر و زنان تهران و انجمن های محله ها و شهرستان های زرتشی یزد به بیان مشکلات و نیاز های محل خود پرداختند. 
در پایان برنامه ششمین همایش قطعنامه ای از طرف نمایندگان نهاد ها تنظیم و به امضای آنان رسید تا در همایش بعدی مورد بررسی قرار گیرد.