برپایی جشن اردیبهشتگان ، بزرگداشت اشاوهیشتا و ارج نهادن روشنایی و آتش

برپایی جشن اردیبهشتگان ، بزرگداشت اشاوهیشتا و ارج نهادن روشنایی و آتش

در ماه اردیبهشت هنگامی که روز اردیبهشت فرا رسد جشن اردیبهشتگان جلوه می کند که زرتشتیان آن را گرامی داشته با برپایی مراسمی به ویژگیهای روشنایی آتش در باور ایرانیان می پردازند. 
انجمن موبدان تهران این آیین را با همکاری انجمن زرتشتیان تهران در تالار دبیرستان فیروز بهرام برگزار کرد،موبد مهربان فیروزگری با شرکت همکیشان به سرایش سرود آتش پرداختند ،پس از آن موبد اردشیر خورشیدیان در باره فلسفه جشن ها سخن گفتند و به اهمیت آتش در زندگی انسان ها اشاره کرده و به نقش آن در زندگی اقوام و ملت ها پرداختند پس از سرود زیبایی که توسط نونهالان مهد کودک سپند خوانده شد.موبد نیکنام به سخنرانی پرداختند، ایشان ضمن سپاسگزاری از برگزار کنندگان به اهمیت ماندن زرتشتیان در تاریخ ملت ایران اشاره کردند که سبب پایداری سنت ها و آیین ها شده است. نماینده زرتشتیان در بخشی از سخنان خود ضمن اعتراض به فیلم 300 توسط بنیاد سینمایی هالیوود بی مهری ایرانیان را نسبت به فرهنگ دیرینه خود یکی از دلایل جسارت دیگران به تمدن ایرانی دانستند و گفتند وقتی خودمان فیلم هایی از شکوه تمدن و فرهنگ ایران باستان و شخصیت هایی مانند داریوش و خشایار نساخته ایم تا به آن افتخار کنیم از دیگران چه انتظاری باید داشته باشیم؟ 
آقای نیکنام با گله مندی ادامه دادند هنگامی که در برخی از سریال های تلویزیونی نام های ایرانی مانند رستم،کورش و خشایار را با نقش های منفی به بازیگران،جنایتکار یا بی ادب معرفی می کنند دیگران نیز به فرهنگ ما اهمیت نمی دهند. 
برنامه جشن اردیبهشتگان امسال با پذیرایی،موسیقی،حرکات موزون هنرمندان مهد کودک ادامه یافت و در پایان با آش سنتی وسیروگ از همکیشان پذیرایی شد.