بازگشایی سالن ورزشی فروهر پس از بازسازی با هزینه خیر اندیش و تلاش سازمان جوانان زرتشتی تهران

آقای كورش نیكنام در مراسم افتتاح سالن ورزشی سازمان جوانان زرتشتی تهران(فروهر) واقع در خیابان وصال شیرازی شركت كردند، این مراسم كه با حضور همكیشان و ورزشكاران همراه بود، موبد نیكنام در بخشی از سخنرانی خود به نقش جوانان و اهمیت كوشش آنان در جامعه امروز ایران اشاره كردند و جوانان زرتشتی را به استفاده از ورزش و سرگرمی های سالم سفارش كردند. این ورزشگاه كه زمین آن را سال‌ها پیش خیراندیشان هدیه كردند با هزینه اله یار دبستانی و خانواده ایشان بازسازی و تجهیز شده است. 
و هم اكنون دارای سالن سرپوشیده برای بازی های بسكتبال، والیبال، كوه نوردی و بدن سازی است كه در روزهای مختلف هفته به نوبت دختران و پسران از آن استفاده می كنند ، در برنامه گشایش ورزشگاه وصال كه بسیاری از خانواده های زرتشتی به ویژه جوانان حضور داشتند. موبد اردشیر خورشیدیان به نمایندگی از انجمن موبدان تهران نیز سخنانی بیان داشتند و دكتر اهورایی رییس سازمان جوانان نیز گزارش ساخت این ورزشگاه را ارایه كردند برنامه های موسیقی و پذیرایی صورت گرفت و در پایان از اله یار دبستانی كه هزینه این بازسازی را تامین كرده بود و از خیراندیشانی كه در آغاز زمین ورزشگاه را به سازمان جوانان واگزار كرده بودند سپاسگزاری شد