بازگشایی درمانگاه یگانگی پس از بازسازی کامل در تهران

بازگشایی درمانگاه یگانگی پس از بازسازی کامل در تهران

زنده یاد بهرام اردشیر یگانگی در سال 1341 بر روی زمینی که مربوط به انجمن زرتشتیان تهران بود درمانگاهی را بنا کرده و نام آن را درمانگاه یگانگی نامیده بود که در گذر این زمان به صورت پیوسته در خدمت درمان اهالی محل بوده و در بخش های گوناگون درمانی فعالیت کرده است. 
پس از درگذشت دکتر لهراسب آخرین مدیر مسئول این مرکز درمانی به دلیل فرسوده بودن بسیاری از لوازم آن و نیازهایی که به بازسازی ساختمان این مرکزبود انجمن زرتشتیان گردش 40 از بهمن 1385 تصمیم به بازسازی کلی آن گرفت و پس از دریافت مجوز های لازم و تعیین مدیر مسئول جدید، کار بهسازی درمانگاه از بهار 1386 آغاز شد و تعمیر کلی در آن صورت گرفت. 
در برنامه بازگشایی که توسط انجمن زرتشتیان تهران برای آن برگزار شد تعداد زیادی از همکیشان به تالار ایرج دعوت شده بودند. 
پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و سرود اشم وهو آقای اله یار دانشمند سر نشین انجمن زرتشتیان تهران ضمن خوشامد گویی به همکیشان از کمیسیون بهداشت، ساختمان و خدمات به دلیل همکاری در بازسازی درمانگاه یگانگی سپاسگزاری کرد سپس آقای رستم خسرویانی رییس کمیسیون بهداشت انجمن نیز گزارش کاملی از چگونگی ساخت و تجهیز درمانگاه یگانگی را ارایه کرد و بخش های خدماتی در مان را در این مرکز نام برده و به خیر اندیشانی اشاره کردند که در تجهیز این مرکز پزشکی تلاش کرده اند. 
آقای اردشیر خورشیدیان نیز در این جمع به یکی از موارد ژنتیکی که به تازگی توسط پژوهشگران کشف شده و در کهن ترین بخش اوستا نیز از آن یاد شده است اشاره کرد که مربوط به هوشمندی و دانش نیاکان ما برای دخالت ژنهای دو طرف به طور مشترک در تشکیل ویژگیهای فردی انسان است. 
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود با اشاره به پیامی که دربخشی از اندرزنامه گواه گیری زرتشتیان آمده است گفتند: ما دراین اندرزنامه می خوانیم که "آموزشگاه، بیمارستان و دیگر بنیاد های نیک نهاده چون زمین سودمند و بردبار باشیم"و چون اشاره به بردباری و بار دهی سپندارمذ شده است بنابرین زرتشتیان از دیرباز در شهر های گوناگون غیر از آموزشگاه هایی که بنا کرده اند و سابقه آنها به 100 سال می رسد بیمارستان هایی نیز بنیاد گذاشته اند از جمله بیمارستان گودرز و زایشگاه بهمن در یزد،بیمارستان مهرابی در کرمان و درمانگاه یگانگی در تهران که هم اکنون شاهد بازگشایی دوباره آن هستیم. 
آقای نیکنام افزودند هر چند این درمانگاه اکنون در محلی واقع شده است که همکیشان کمتر از آن استفاده درمانی می کنند زیرا در نزدیکی آن سکونت ندارند ولی از آنجا که زرتشتیان پیوسته کار نیک را برای همه مردم انجام داده اند بنابرین پیرو گفته: بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش زیک گوهرند 
وکوشش دارند تا استفاده از درمان را برای همه فراهم سازند. 
آقای خسرو دبستانی نیز در سخنان خود با سپاس از انجمن زرتشتیان تهران در بازسازی این مرکز یادی از بعضی پرستاران و پزشکان در این مرکز در گذشته داشتند به ویژه از دکتر وصالی در این مرکز یاد کردند. 
آقای رستم یگانگی که توسط پدر بزرگشان این درمانگاه بیان شده است نیز در سخنان خود از انجمن زرتشتیان تهران در خدمت رسانی به جامعه در جهت درمان و امور پزشکی سپاسگزاری کردند. 
مجری برنامه ها آقای افشین زعیم بودند که همه را دعوت به بازدید از مرکز بازسازی شده درمانگاه یگانگی توسط انجمن کردند و همکیشان از بخش های گوناگون درمانگاه دیدن کردند. 
این مرکز درمانی هم اکنون دارای بخش های پزشکی عمومی، دندانپزشکی، عمل سرپایی، تزریقات و پانسمان، داروخانه و آزمایشگاه است که زیر نظر دکتر پرینوش آذرکیوان اداره می شود. 
درمانگاه یگانگی در خیابان جمهوری اسلامی تهران، پل حافظ، کوچه زرتشتیان واقع شده و در تمام روزها پذیرای نیازمندان به درمان و امور پزشکی است.