بازگشایی خانه زرتشتیان در اصفهان كه با هزينه موبد مهربان زرتشتی نوسازی شده است

بازگشایی خانه زرتشتیان در اصفهان كه با هزينه موبد مهربان زرتشتی نوسازی شده است

در سال 1352 برادران خیراندیش فریدون و مهربان زرتشتی در خیابان نظر غربی كوچه سیچان منزلی قدیمی را خریداری و به انجمن زرتشتیان اصفهان واگزار كردند، پس از سال ها استفاده و فرسایش، به پیشنهاد انجمن زرتشتیان اصفهان و موافقت موبد مهربان زرتشتی و هزینه ایشان در سال 1383 ساختمان قبلی تخریب و به یك بنای 3 طبقه تبدیل و در 18 آبان این خانه برای استفاده زرتشتیان اصفهان بازگشایی شد. 
در ابتدای مراسم بازگشایی مراسم جشن خوانی توسط موبد بهزاد نیك دین انجام شد، پس از گات ها خوانی نوجوانان ، مهندس كورش آبادانی رییس انجمن شرح خانه زرتشتیان را از آغاز تا كنون گزارش دادند و اردشیر خورشیدیان نیز به خاطرات قبلی خود با حضور در اصفهان و خانه زرتشتیان پرداختند، آنگاه دكتر نیكنام در سخنان خود ضمن سپاسگزاری از انجمن، دهشمندان و خدمتگزاران كه خانه زرتشتیان را تجدید بنا و مجهز كردند به سه نوع دهشمندی در بینش و سنت زرتشتیان ، نیاز ، اشوداد(وقف) و گهنبار خوانی اشاره كردند و این كار نیك زنده یاد فریدون زرتشتی و موبد مهربان زرتشتی را اشودادی ارزشمند برای جامعه زرتشتی قلمداد كردند. 
دكتر كامران نماینده مردم اصفهان نیز به دعوت نماینده زرتشتیان در مراسم بازگشایی حضور یافتند و با سخنان خود كار نیك زرتشتیان را گرامی داشتند. 
این بنا هم اكنون در سه طبقه شامل سالن اجتماعات ، دبیرخانة انجمن، كتابخانه بزرگ، خانه سرایداری، دو واحد مسكونی و اتاق هایی جهت اسكان مسافران در اصفهان مجهز و آماده بهره برداری است.