بازدید از مركز فرهنگی و آموزشی خسروی اصفهان و پیشرفت كار ساختمان خانه زرتشتیان اصفهان

بازدید از مركز فرهنگی و آموزشی خسروی اصفهان و پیشرفت كار ساختمان خانه زرتشتیان اصفهان

بازدید دكتر كورش نیكنام از مركز فرهنگی و آموزشی خسروی در تخت پولاد اصفهان كه با هزینه اهدایی نخستین ردیف بودجه تجهیز و بازسازی شده است، موبد نیكنام به همراه مهندس كورش آبادانی رییس انجمن زرتشتیان اصفهان از تكمیل ساختمان خانه زرتشتیان در اصفهان نیز بازدید كردند. سپس در نشستی كه با حضور جمعی از همكیشان ساكن اصفهان در محل آدریان این شهر برگزار شد، دكتر نیكنام ضمن گزارش عملكرد دو سال گذشته خود در این گردهمایی به پرسش های همكیشان نیز پاسخ دادند. 
این گردهمایی در محل آتشكده اصفهان كه در خیابان نظر واقع شده و محل بازدید مراجعه كنندگان و اجرای آیین های سنتی است برگزار شد. موبد بهزاد نیك دین،هم اكنون از آتش موجود در این محل نگهداری می كند و به پاسخگویی و اجرای مراسم آیینی مشغول است.