بازدید از مجتمع فرهنگی تیز هوشان و گفتگو با رییس این مرکز در باره آموزشگاه های زرتشتی

به دعوت مدیر روابط عمومی مجتمع فرهنگی تیز هوشان،نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی از این مرکز و قسمت های آموزشی و انتشاراتی آن دیدار کردند و با دکتر شاکری رییس این مرکز نشست و گفتگو داشتند. 
مجتمع فرهنگی تیزهوشان نخستین مرکز آموزشهای تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان سر آمد و نخبه در کشور است که مرکز آن در تهران بوده و نزدیک به 40نمایندگی در شهر های دیگر ایران نیز دایر کرده است. 
برای تیز هوشان در تهران با کلاس های حضوری آموزش های لازم را برقرار می کند و برای شهرستان ها با آموزش مکاتبه ای از راه دور و استعداد یابی ، آنان را راهنمایی و آموزش می دهد و همراه با آن کتاب های کمک آموزشی در رده های گوناگون تحصیلی دارد و ماهنامه تیز هوشان هر ماه چاپ شده و برای تشویق دانش آموزان با استعداد در اختیار آنان قرار می گیرد. 
آقای نیکنام در این نشست با بیان سابقه بیش از 100 سال زرتشتیان در دایر کردن آموزش گاه های گوناگون به ویژه در شهر های یزد،کرمان و تهران گفت: 
افتخار جامعه زرتشتی این است که بیش از 98 درصد آن باسواد است و از نظر آموزش دانشگاهی نیز به رتبه بالایی دست یافته است و این نشان دهنده استعداد بالا و درخشان فرزندان این جامعه است پس با برنامه ریزی بهتری می توان دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور را که در رده عالی و ممتاز می باشند برای شرکت در آزمون ها و دریافت کتاب های کمک آموزشی دعوت کرد و قرار شد پس از هماهنگی لازم چگونگی همکاری این مرکز با دانش آموزان زرتشتی به آگهی همکیشان از طریق انجمن ها و درج در پیام کنکاش برسد.