بازدید از دانشكده منابع طبیعی ماركار كه پژوهشگاه كویر زدایی در دانشگاه یزد است

بازدید از دانشكده منابع طبیعی ماركار كه پژوهشگاه كویر زدایی در دانشگاه یزد است

آقای نیكنام از دانشكده منابع طبیعی و كویر زدایی ماركار كه در مجموعه دانشگاه یزد و با هزینه فروش بخشی از زمین‌های ماركار كه برابر قرار دادای بین انجمن زرتشتیان تهران ، دانشگاه یزد و شهرداری یزد تنظیم شده است از درامد فروش سهم دانشگاه یزدساخته شده است بازدید كردند، در این دیدار كه به همراهی مهندس اله یار دانشمند رییس انجمن زرتشتیان تهران صورت گرفت نماینده زرتشتیان با ریاست دانشگاه، استادان بخش‌ها، آزمایشگاه و كلاس‌های فنی دیدار و گفتگو داشتند 
در سال 1375 هنگامی كه انجمن زرتشتیان تهران به نمایندگی از انجمن بمبئی بر آن بود تا تكلیف زمین های خریداری شده بیش از هفتاد سال پیش روانشاد ماركار را در یزد مشخص كند برابر قراردادی با شهرداری یزد بخشی از این زمین ها به دانشگاه یزد واگزار شده بود تا با فروش آن و به نام زنده یاد ماركار دانشكده ای در یزد بنا كند و هم اكنون این واحد دانشگاهی در شهر یزد دایر شده و با پذیرش دانشجو در رشته های منابع طبیعی و كویر زدایی و شناخت گونه های گیاهی و جانوران كویری به فعالیت خود ادامه دهد.