بازدید از بخش های گوناگون باز سازی شده بیمارستان فیروزگر تهران

بازدید از بخش های گوناگون باز سازی شده بیمارستان فیروزگر تهران

دکتر ابطحی،رییس بیمارستان فیروزگر از نماینده زرتشتیان و همراهان جهت بازدید از کار های عمرانی و تکمیل بخش های گوناگون این مرکز درمانی دعوت کردند. 
به همراه آقای نیکنام،رییس و نمایندگانی از انجمن زرتشتیان تهران،سازمان زنان زرتشتی،سازمان جوانان زرتشتی و بنیاد های فرهنگی نیز از ساعت 9 بامداداز بیمارستان فیروزگر دیدار داشتند. 
این بیمارستان که باسرمایه زنده یاد گشتاسب فیروزگر بر روی زمینی به مساحت 18000 متر مربع ساخته شده و دارای 20000 هزار متر مربع ساختمان است از سال 1332 تاکنون در خدمت امور پزشکی و درمانی مردم تهران قرار دارد که در سال های پیش به دلیل فرسودگی تجهیزات و لوازم پزشکی بخش هایی از آن اقدام به بازسازی شده است. 
در بازدیدی که انجام شد بسیاری از بخش های ساختمان این بیمارستان باز سازی شده و همچنان ادامه دارد در این بازدید دکتر غفرانی شهردار منطقه 6 تهران نیز حضور داشت،در نشستی که در اتاق کنفرانس صورت گرفت دکتر ابطحی با تقدیر از کار نیک گشتاسب فیروزگر در بنای بیمارستان به آینده نگری این زنده یاد در نقشه واستحکام بنا تقدیر کردند. رییس بیمارستان فیروزگر یاد آور شدند از سال گذشته با تدوین برنامه راهبردی اقداماتی را در جهت پیشبرد کیفیت و بهینه سازی بیمارستان انجام داده است و در سال جاری نیز این برنامه ها ادامه دارد از آن جمله بخش جراحی بازسازی و مورد استفاده قرار گفته و 4 تخت دیالیز و تجهیزات پزشکی خریداری و بهره برداری می شود که در ادامه برنامه ها،بازسازی و تجهیز آزمایشگاه در حال پایان است و با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران،بخش جدیدICU ،طب فیزیکی،فاز 3 درمانگاه ها،پاویون رزیدنت ها و اقدام های دیگری در برنامه سال جاری می باشد. 
نماینده زرتشتیان نیز با سخنان خود ضمن سپاسگزاری از دکتر ابطحی در بازسازی بیمارستان فیروزگر و خوشامد گویی از حضور شهردار منطقه 6 تهران گفت : زرتشتیان از دیرباز برای دایر کردن مراکز درمانی و آموزشی کوشش داشته اند و نمونه بارز آن آموزش گاهها و بیمارستان ها در شهر های یزد،کرمان و تهران می باشد،دکتر نیکنام امید وار شدند تا زرتشتیان و نهاد های اجتماعی آنان همچنان یاور این مراکز باشند به شرط این که این همکاری ها دو سویه باشد و در این باره به سه مورد اشاره کردند:اول تندیسی از بنیان گزار بیمارستان زنده یاد گشتاسب فیروزگر در بخشی از این مرکز نصب گردد،دوم پرسنلی از زرتشتیان در رشته های پرستاری و پزشکی از جامعه زرتشتیان در این مرکز به کار گرفته شود و سوم بیمارانی که از جامعه زرتشتیان معرفی می شوند با کمترین هزینه دریافتی در بخش های گوناگون بیمارستان بستری و معالجه شوند. 
بیمارستان فیروزگر هم اکنون وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران است و غیر از کادر مجهز پزشکی و پرستاری خود 500 نفر از دانش آموختگان رشته های پزشکی دانشگاه ها نیز برای کار آموزی در بیمارستان فیروزگر آموزش می بینند وخدمت می کنند.