انگیزه‌ی من خدمت به ایران و فرهنگ نیاکان است

	انگیزه‌ی من خدمت به ایران و فرهنگ نیاکان است
 
موبد کورش نیکنام در گفت‌وگو با امرداد:
   
   
 
خبرنگار امرداد-فرزانه خسروی :

موبد کورش نیکنام نماینده‌ی زرتشتیان در دوره‌ی هفتم مجلس و نامزد نمایندگی دوره‌ی دهم که از ادامه‌‌ی این راه بازماند در گفت‌وگو با «امرداد» به پرسش‌هایی در باره‌ی چرایی نامزد نمایندگی شدن، روند انتخابات این دوره و ویژگی‌های نمایندگی زرتشتیان در مجلس پاسخ داد.

آقای نیکنام، شما در دوره‌ی هفتم نماینده زرتشتیان در مجلس بودید، با چه انگیزه‌ای دوباره تصمیم گرفتید در این دوره هم نام‌نویسی کنید؟

مازنده به آنيم كه آرام نگيريم      موجيم كه آسودگي ما عدم ماست
بي‌گمان من و ما، تنها در اين دوران به سر مي‌بريم. نياكان ما در گذر زمان تلاش كرده‌اند در هر جايگاهي كه بودند به سرافرازي ايران و پاسداري فرهنگ ارزشمند خود بیندیشند. انگيزه‌ی من نيز اين بود تا بازهم بيشتر بتوانم در جايگاه نمايندگي مجلس به ايران و فرهنگ نياكان خود خدمت كنم زيرا فرصت‌هايي كه مجلس در اختيار نمايندگان مي‌گذارد با بهره‌گيري آزاد‌تراز گفتار، نوشتار و كردار مي‌توان مفيد‌تر و سازنده‌تر بود.

چه شد که در آخرین لحظه‌های ثبت نام به ستاد انتخابات وزارت کشور رفتید؟

چشم به راه بودم تا شايستگي خود را با سفارش دوستان، انديشمندان و نهادهاي هازمان(:جامعه) زرتشتي دريافت كنم. با بسياري رايزني كردم، در پايان پيشنهاد و سفارش دوستان و همراهان را پذيرفتم و به ثبت نام روي آوردم.

دلیل رد صلاحیت شما چه بود و آیا به آن اعتراض کردید؟

در آغاز پرونده‌ی ثبت نام من به جای افزوده شدن در گروه اقليت‌های دينی به ليست نمايندگان شهر«اقليد» رفته بود! پس از چند روز به هيات اجرايی زرتشتيان و فرمانداری تهران برگشت داده شد. برخی از دوستان معتمد زرتشتی پيشنهاد داده بودند تا مدرك تحصيلی دكترای من كه از كشور هندوستان دريافت كرده بودم بايستی به تاييد وزارت علوم نيز رسيده باشد. بنابراين نامه‌ای در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ از فرمانداری دريافت كردم كه به استناد بند۴ماده ۲۸ قانون انتخابات احرازصلاحيت نشده ام، با فراهم كردن مدارك مورد نياز و گزارش به وزارت علوم ثابت كردم كه دانشكده‌ی زرتشتيان هند برای ادامه تحصيل موبدان در رشته دينی بوده و جنبه‌ی حوزوی برای ما دارد. بدين ترتيب به نامه‌ی فرمانداری اعتراض كردم كه مورد تاييد قرار گرفت. پس از آن در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۴ نامه ديگری از وزارت كشور دريافت كردم كه اين بار به استناد ماده۱ بند ۲۸ از قانون انتخابات رد صلاحيت شده بودم. اين بند به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد. برای بار دوم نيز به خدمت خود در 30 سال گذشته و نمايندگی خود در دوره‌ی هفتم اشاره كردم و اعتراض كردم. ولي لابد نگاه شورای نگهبان به ادبيات گفتاری و رفتاري من چنان بوده كه در نهايت در تاريخ ۱۸/۱۱/۹۴ نامه پايانی را بازهم به استناد همان بند۱ ماده ۲۸ كه عدم التزام بود، رد صلاحيت شده و از ادامه راه بازايستادم.

برخی از کامنت‌ها این پیام را داشت که شما برای تایید نشدن مدرک تحصیلی و یا اقامت خارج از کشور از سوی وزارت کشور پذیرفته نشده‌اید، آیا درست است؟

خير نادرست است، چنانكه اشاره كردم مدرك تحصيلي خارج از كشور من مورد تاييد ستاد انتخابات قرار گرفت زيرا در دو نامه محرمانه پس از آن رد صلاحيت من تغيير يافت و به دليل بند۱ و عدم التزام پذيرفته نشدم. گفتنی است كه در خارج از كشور نيز اقامت هميشگی ندارم و هرسال چند بار به هنگام برپايی جشن‌های ايرانی و آيين‌های زرتشتی به پاريس و كشورهای ديگر سفر می‌كنم.

اکنون که از رفتن به مجلس دوره‌ی دهم بازمانده‌اید، نظر شما درباره‌ی روند انتخابات چیست؟

انتخابات مجلس در هر دوره روند خود را سپری خواهد كرد زرتشتيان نيز پس از انقلاب تا كنون در انتخابات شركت داشته‌اند. گاهي بين نامزدها تنش‌هايی نيز پيش آمده است كه در پايان، فردی برای خدمت به خانه‌ی ملت راه يافته است. اين دوره نيز رقابت میان پنج نفر ادامه دارد و هر يك از كانديداها به شيوه و ادبيات ویژه‌ی خود برای رسيدن به هدف تلاش می‌كند. بايد كاری كنيم كه تجربه‌های تازه، با شجاعت و نيك‌انديشی برای اين جایگاه برگزيده شود.

به طور کلی یک نماینده در مجلس چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

نماينده مجلس دو كار اساسی دارد ۱ـ قانون گزاری ۲ـ نظارت براجرای قانون. درخويشكاری نخست، نماينده بايستی به ويژگی‌های گوناگون كشورش در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، آموزشی و پ‍‍‍ژوهشی آشنا و آگاه باشد و برای رسيدن ايرانيان به سرافرازی، آسايش، استقلال و آزادی بكوشد تا با دولت و نمايندگان ديگر رايزنی كند كه بهترين قانون‌ها تدوين گردد تا جايگاه ايران همچنان در جهان شايسته و ارزشمند بماند. در بخش دوم با نگاهی ژرف به بخش‌های گوناگون دولتی، اجرای قانون را پی گيری كند. در بخش نظارتی، مجلس ابزارهايی را در اختيار نمايندگان قرارداده تا از آنها استفاده كنند كه عبارتند از۱ـ تذكر۲ـ پرسش ۳ـ-استيضاح؛ كه بايستی از وزيران، رييس جمهور و دولت انجام شود. بي‌گمان چنانچه نماينده‌ی زرتشتيان نيز از اين ابزار به هنگام خود بهره نگيرد، به نماينده خاموش و آرام مجلس تبديل خواهد شد.

نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس چه ویژگی‌های باید داشته باشد؟

نماينده‌ی زرتشتيان و اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی در كنار خويشكاری‌ای(:وظیفه‌ای) كه همه‌ی نمايندگان دارند {قانون‌گذاری-نظارت برقانون} ازآنجا كه نماينده دين وفرهنگ ديگری به جز اسلام هستند، هريك می‌توانند با گفتار و كردارشان، نماد و الگوی شناخته شده‌ی فرهنگ دينی خود باشند. از آنجا كه زادگاه اشوزرتشت و خانه‌ی زرتشتيان سرزمين ايران است و زرتشت نخستين پيام‌آور راستی و خرد بوده، شايسته است تا نماينده‌ی زرتشتيان در گفتار و نوشتار خود پيام‌رسان مهربانی، دوستی، سازندگی، خردگرايی، راستی و نوگرايی با ويژگی‌های بينش زرتشت نيز باشد.

 به باور شما نماینده‌ی زرتشتیان چگونه می‌تواند خویشکاری خود را در هازمان زرتشتی به خوبی انجام دهد؟

هازمان زرتشي با داشته‌ها و باورهای گوناگون در سراسر ايران پراكنده شده است، در شهر و روستا‌هايی كه هر يك ويژگی جداگانه‌ای دارد. انجمن‌هايی پرسابقه در كنار نهادهايی نوپا  كه هر يك نقش گوناگونی برای رفاه و آسايش همكيشان ایفا می‌کنند و در گزينه‌های آموزشی، پرورشی، ورزشی، و گسترش فرهنگ و سنت‌ها كوشش دارند. بنابراين خويشكاری نماينده زرتشتيان كمي دشوارتر از ديگران است زيرا از يك‌سو بايد شناخت كافی ازهمه‌ی رويكردها داشته باشد؛ به نارسايی و نيازهای هازمانی و فردی رسيدگي كند و با نهاد‌ها وانجمن‌ها رايزنی و همكاری داشته باشد. از سوی ديگر از ويژگی بينش اشوزرتشت نيز بهره‌مند باشد: راستی پيشه كند، از دروغ و مردم‌فريبی دور باشد، بين همكيشان تفاوتی نگذارد، افراد ويژه‌ای را با خود همراه نكند بلكه به خرد جمعی باور داشته باشد، كينه‌ورز و ستيزه‌جو نباشد تا در پی انتقام برآيد، نيك‌خواه و نيك‌منش باشد. برترين ویژگی لازم راستگويی است. وقتی نماينده‌ای ادعای نادرست می‌كند كه در مجلس نماینده است ولی از جای ديگری غير ازمجلس حقوق دريافت می‌كند، اين گفته نادرست است! كارمندان دولت از هر وزارت‌خانه كه برای نمايندگی مجلس برگزيده می‌شوند. به مدت چهارسال ماموريت مي‌گيرند و نسبت به گروه و پايه‌ی استخدامی خود، از آن پس حقوق خود را از مجلس دريافت مي‌كنند. فيش پرداختی جداگانه‌ای نيز برای هزينه‌های اجاره كردن خانه و دفتر كار، هزينه تلفن و رفت‌وآمد خواهند داشت كه ماموريت‌های خارج از كشور نيز بر آن‌ها افزوده خواهد شد.
 
شما خودتان در دوره‌ی هفتم چه کارهای مهم و سازنده‌ای را انجام دادید که لازم بوده است؟

كارهای زيادی در دوره‌ی هفتم با مشورت انجمن‌ها وبه ياری كارشناسان همراه خود انجام داديم.  ما در دوره هفتم مجلس برای همكيشان ابتكارهايی برای نخستين بار پايه گذاری كرديم. برای مثال: گزارش كار خود در مجلس را به همراه كوشش‌های نهاد‌های زرتشتی به نام «پيام كنكاش» به چاپ رسانديم و به نشانی همكيشان در ايران و نهادهای خارج از كشور ارسال كرديم ـ نخستين بار همايش سراسری انجمن‌ها را از گردهمایی در تهران شروع كرديم كه از آقای اختياری نيز دعوت كردم تا درباره‌ی مديريت با انجمن‌ها سخن بگويد و با آنان بيشتر آشنا شود. هرچند ايشان به نادرستی ادعا می‌كند كه همايش‌ها از دوره‌ی سوم مجلس تشكيل شده است. هيچ انجمنی به ياد ندارد در دوره سوم، چهارم، پنجم و ششم همايش سراسری نهادهای زرتشتی در ايران داشته باشيم ـ  برای نخستين بار همايش موبدان از سراسركشور را داشتيم تا در هماهنگی سنت‌ها بكوشيم، شوربختانه پس از ما جايگاه انجمن موبدان كمرنگ شد و كسی همايش موبدان را دنبال نكرد-ـ برای نخستين بار تريبون آزاد درهمايشگاه ماركار تهرانپارس برپا داشتيم كه من در جايگاه نماينده‌ی مجلس در كنار رييس نهادهای گوناگون زرتشتی رودررو به پرسش‌های همكيشان پاسخ داديم، اين كار لازم نيز فراموش گرديد ـ  به پيشنهاد و برنامه‌ريزی انجمن‌ها از همكيشان سراسر كشور آمارگيری صورت گرفت تا در دوره‌های پس از ما، از داده‌های اين آمار برای بهزيستی همكيشان و بهسازی هازمان استفاده شود كه نماينده‌ی پس از من به هر دليلی آن را دنبال نكرد-ـ  نخستين بار گردهمايی مربيان دينی سراسر كشور را برای بازنگری در كتاب‌های دينی و يادگيری شيوه‌های نوين آموزشی در تهران داشتيم-ـ  برای نخستين بار از سال ۱۳۸۴، يكسال پس از نمايندگی دوره‌ی هفتم با پيشنهاد ما نمایندگان اقلیت‌ها، ما نيز دارای رديف دريافتی از بودجه كشوری شديم كه ازآن سال تا كنون هزينه‌ی قابل توجهی به حساب نهادهای زرتشتی سراسر ايران واریز می‌شود. هرچند نماينده‌ی كنونی ادعا می كند اين رديف بودجه از دوره‌های قبل بوده است! خير؛  گفتنی است كه آقای دكتر دبستانی نيز در دوره‌ی ششم هزينه‌ی اسفالت جاده پير سبز را از نهاد رياست جمهوری آن زمان دريافت كردند و هزينه‌ی ساخت استخر در كوشك ورجاوند را از محل سازمان تربيت بدنی دريافت كردند كه هيچكدام رديف بودجه نبوده است بلكه كمك‌های آقای خاتمی و وزيران بوده است-ـ  برای نخستين بار پس از انقلاب آيين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان كه از زمان ارباب كيخسرو شاهرخ تنظيم شده بود با ياری انجمن موبدان و نشست‌های حقوقدانان زرتشتی مورد بررسی و بازنگری قرارداديم تا كمبودهای آن جبران شد سپس با هزينه‌ی انجمن زرتشتيان تهران به چاپ رسيد كه مهمترين تغيير آن برابری حق ارث بين دختران وپسران بود-  برای پاسداری و نگهداری ميراث فرهنگی كشور، بيش از چهل مورد تذكر به رييس جمهور و وزيران داده شد كه متن آن در تارنمای شخصی من آمده است-ـ  مسابقه كتاب خوانی با پيشكش هدايا برنامه‌ريزی شد- هرسال كتاب‌های بي‌شماری از وزارت ارشاد و لوازم ورزشی از تربيت بدنی دريافت و به نهاد‌های زرتشتی داده شد كه اين كار نيز دنبال نشد- اموال تصرف شده‌ی موقوفه گيو را شناسايی و كلاسه‌بندی كرديم و از بنياد مستضعفان موافقت گرفتيم تا درخواست كنيم ساختمان اموال گيو، واقع در نبش خيابان انقلاب و فلسطين كه خانه‌ی رستم گيو نيز در آن بود را دوباره به جامعه برگردانيم كه شوربختانه پس از ما دنبال نشد تنها نامه‌ی تخليه‌ی خانه مسكونی فردی غيرزرتشتی دررستم باغ را برای شكايت به انجمن تهران و هيات امنای رستم باغ داديم كه با پی‌گيری آنان اميدی به تخليه وجود دارد-  ديگر كارهای آن دوره در پيام كنكاش ثبت شده است.     

اکنون که نمی‌توانید در جایگاه نماینده‌ی زرتشتیان به مجلس بروید، برنامه‌‌تان چیست؟

 من از سال ۱۳۶۰ به پژوهش روی آوردم و از سال ۱۳۶۲ نيز در لباس موبدی خدمتگزار هازمان زرتشتی هستم و پس از پژوهش از دانشكده‌ی زرتشتيان هندوستان نيز فارغ التحصيل شدم و تاكنون پنج كتاب نگاشته و به چاپ رساندم. در تارنمای شخصی خود پاسخگوی پرسش‌های دينی و فرهنگی هستم و هم اكنون دبير انجمن جهانی زرتشتيان در پاريس هستم كه در برخی از كشورها به گسترش فرهنگ ايران كمك می‌كنيم.

چه کمبودهایی را در هازمان زرتشتی می‌بینید که فکر می‌کنید نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس می‌تواند آنها را حل کند؟

 بسياری از زرتشتيان به مهاجرت روی آورده‌اند در حالي‌كه از هر نفر از آنان پرسش كنيم، همچنان به زادگاه خويش، كشور ايران عشق مي‌ورزند و آرزوی زندگی و تنفس كردن با آسايش و آرامش درايران را دارند. اگر حقوق ايرانيان زرتشتی نيز همانند اكثريت جامعه  بشود و شهروند درجه اول اين كشور باشند، بي‌گمان كسی خانه‌ی نياكان خود را رها نمي‌كند تا به ناچار به فرهنگ بيگانگان روی آورد. شايستگی و جايگاه ما بايد در كشور از ديدگاه حقوقی، استخدامی، آموزشی و برخورد اجتماعی به گونه‌ای بهبود يابد كه از جان و دل افتخار كنيم كه با آزادی و استقلال در ايران كنونی زندگی می‌كنيم.  

 

منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد