افتتاح پلاژهای ساخته شده در كوشك ورجاوند گیلان با همت انجمن زرتشتیان كرج

افتتاح پلاژهای ساخته شده در كوشك ورجاوند گیلان با همت انجمن زرتشتیان كرج

قطعه زمینی به مساحت بیش از دو هكتار توسط پرویز ورجاوند در كنار دریای خزر به انجمن زرتشتیان كرج واگزار شده بود ، حدود سه سال پیش با حضور نمایندگانی از انجمن های سراسر كشور پس از سرایش اوستا به نام یادمان شهدای زرتشتی نامگذاری شد. 
با نخستین ردیف بودجه به مبلغ 38 میلیون تومان كه به وسیله نماینده زرتشتیان در اختیار انجمن زرتشتیان كرج قرار گرفت، بخشی از این مكان به صورت پلاژهایی با امكانات مناسب درآمده تا در اختیار همكیشان قرار گیرد. كوشك ورجاوند گیلان كه آماده پذیرایی و اسكان نزدیك به 80 نفر را دارد در بامداد روز آدینه ، بیستم امرداد ماه و با حضور نماینده زرتشتیان ایران و اعضای انجمن زرتشتیان كرج و دیگر نهاد ها افتتاح خواهد شد. موبد مهربان فیروزگری با آفرینگان خوانی در گشایش كوشك ورجاوند حضور یافتند و آقای نیكنام با سخنان خود به اهمیت این كوشك كه در محلی مناسب برای استفاده از دریا واقع شده اشاره كرد و از آقای ورجاوند به دلیل واگزاری زمین و انجمن كرج برای هزینه به موقع و مناسب بودجه در ساخت پلاژها سپاسگزاری كردند. 
برای استفاده از دریا در محل كوشك ورجاوند گیلان و آشنایی با شرایط اسكان و شركت در برنامه افتتاح آن با انجمن زرتشتیان كرج به شماره 2506267-0261 از ساعت 3 تا 7 پس از نیمروز تماس حاصل فرمایید.