افتتاح كتابخانه شماره 2 مجلس كه با انتقال مجموعه كتاب های مجلس سنای سابق دایر شده است

افتتاح كتابخانه شماره 2 مجلس كه با انتقال مجموعه كتاب های مجلس سنای سابق دایر شده است

موبد كورش نیكنام، رییس مجلس شورای اسلامی و تنی چند از نمایندگان با حضور در كتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی در روز كتاب و كتابخوانی آنجا را افتتاح كردند. در این نشست كه جمع بسیاری از زرتشتیان در كنار نماینده خود حضور داشتند، دكتر حداد عادل در بخشی از سخنان خود از خدمات ارباب كیخسرو شاهرخ نیز قدردانی كرد كه دربرپایی كتابخانه مجلس نقش موثری داشته اند. 
كتابخانه شماره 2 مجلس نیز در مجموعه بناهای بهارستان و در ضلع جنوبی مجلس قرار گرفته است . دست نوشته هایی كهن از یادگارهای فرهنگی ایران نیز در آن به نمایش گذاشته شده بود كه پس از بازدید باشندگان به ویژه همكیشان كه در پی دعوت نماینده خود به این كتابخانه آمده بودند در این مجموعه نگهداری خواهد شد.