افتتاح سایت مخابراتی پیر سبز كه با هزینه اداره مخابرات یزد ساخته شد

افتتاح سایت مخابراتی پیر سبز كه با هزینه اداره مخابرات یزد ساخته شد

شركت موبد نیكنام در مراسم افتتاح سایت مخابراتی دریافت كننده پیام تلفن همراه در محل پیر سبز كه با هزینه 160 میلیون تومانی اداره كل مخابرات استان یزد انجام شده است، این گردهمایی با حضور فرماندار محترم اردكان، مدیر كل مخابرات یزد و مدیر كل اداره ارشاد اسلامی یزد، جمعی از مسئولان استانداری و همراهان بود، دكتر نیكنام پس از سپاسگزاری از اقدام ارزشمند اداره كل مخابرات در مورد طراحی و ساخت این مركز مخابراتی كه غیر از استفاده همكیشان از تلفن همراه خود امكان برقراری پانزده خط تماس ثابت را نیز برای پیر سبز دارد، حضور دولتمردان را ارج نهادند و در بخشی از سخنانشان به اهمیت جایگاه پیرسبز در فرهنگ زرتشتی و جمعی از مراكز آثار فرهنگی استان یزد اشاره كردند.سپس این سایت را با حضور همكیشانی كه در پیر سبز حضور داشتند افتتاح كردند، این مركز غیر از پوشش تلفن همراه امكان برقراری 15 خط تلفن باسیم را نیز برای پیر سبز فراهم كرده است تا در صورت نیاز ارتباط برقرار گردد