آغاز هشتمین دوره پیکار و رقابت ورزشی جام اشا در کرمان

آغاز هشتمین دوره پیکار و رقابت ورزشی جام اشا در کرمان

با حضور تیم های ورزشی جوانان در رشته های بسکتبال،والیبال،فوتبال،بدمینتون،دارت،شترنج،دوومیدانی،تنیس وتنیس روی میز که از شهرهای زرتشتی نشین تهران،یزد، کرمان،اصفهان،شیراز و کرج آمده بودند هشتمین دوره جام ورزشی اشا آغاز گردید این بازی ها با تلاش باشگاه اردشیر همتی و همکاری انجمن زرتشیان کرمان برگزار شد. 
جام اشا 5 روز ادامه خواهد داشت و به برترین های ورزشی کاپ های یاد بود هدیه خواهد شد.در این جام تیم های فراوانی در رشته های یاد شده شرکت کردند برخی ازتیمها مانند فوتبال در رده بزرگسالان و نوجوانان است و رشته والیبال در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود. 
در مراسم افتتاح جام اشا نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز شرکت داشتند،پس از نیایش و سرود آغازین برنامه در سخنانی از تاثیر برپایی چنین جام هایی برای جوانان گفتند:بیش از هر همایشی امروزه جوانان به تیم های ورزشی علاقه مند می باشند وباید رقابت های سازنده در همه رده ها صورت پذیرد.در رده جوانان برای پیکار با یکدیگر در میدان ورزش،در رقابت نهاد ها برای فراهم کردن بستر هایی بهتر در برگزاری جام های ورزشی و در رقابت بین همکیشان هر شهر واستان برای حضور بیشتر در کنار ورزشکاران و تشویق آنان. 
آقای نیکنام یادآور شدند انجمن ها باید بخشی از بودجه دریافتی خود را در بخش ورزش به کار گیرد و با جوانان در این راه همراه باشند،ایشان نامهای برگزیده در جام های ورزشی را نیز سفارش دهنده ویژگی های اخلاقی در فرد دانستند و گفتند:جام های وهومن،اشا،یگانگی،راستی و جانباختگان همه در ردیف ویژگی های نیک انسانی می باشند. 
رییس سازمان تربیت بدنی استان کرمان نیز در سخنان خود از برگزار کنندگان جام ورزشی اشا تشکر کردند و قول همکاری بیشتر این سازمان با باشگاه ورزشی همتی را دادند. 
برنامه آغازین با حرکات ورزشی و نمایشی به پایان رسید تا روز های بعد همراه با پیکار ورزشی جوانان زرتشتی از سراسر ایران باشد