با سلام، با توجه به اینکه پاسخ های شما همه از گاتهاست، پس بفرمایید کدام ترجمه درست تر است؟

پرسش: 

با سلام، با توجه به اینکه پاسخ های شما همه از گاتهاست، پس بفرمایید کدام ترجمه درست تر است؟ 

پاسخ: 

درود برشما، برگردان های گوناگونی از گات ها و سروده های زرتشت به گویش پارسی در اختیار داریم که همه آنها درست می باشند برخی از آنها برای هرواژه نیز برگردان ویژه آن  نوشته شده است. تفاوت اندکی که وجود دارد در برداشت هایی است که پژوهشگران درباره برخی از واژگان اوستایی دارند،  بنابراینهرپژوهشگر برخی ازبندهای گات ها رابه ریختی (شکلی) گوناگون برگردان کرده است. برای مثال در برخی از بندهای گاتاها واژه «گه اوش اوروان»  به کار رفته است،  گروه زیادی از پژوهشگران «گه اوش» را از ریشه گی (گیتی وجهان) آورده اند و برخی نیز آن را (گاو) برگردان کرده اند. بدین ترتیب «روان گیتی» در برابر «روان گاو» قرار گرفته و برداشت ها دیگرگون شده است. باید به برگردان هایی روی آورد که در آن غرض ورزی نشده باشد و با بینش و اندیشه زرتشت هماهنگی داشته باشد.  اشکار است که چنین آموزه هایاخلاقی در برخی از بندهای گات ها، برای آرامش روان «گاو» نبوده است بلکه خواسته و آرزوی زرتشت  در راستای آرامش و خشنودی روان هستی بوده است. هرچه پژوهش ها وبرگردان های «گات ها» تازه و به روز تر باشد، بیگمان پژوهش های درست تری نیز روی واژگان انجام گرفته بنابراین از برگردان های گات ها که به تازگی چاپ شده اند بهره بگیرید.